MAĞDUR PTT İŞÇİLERİNE ANADOLU – İŞ’TEN DESTEK

ANADOLU İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU KURUCU GENEL BAŞKANI SİNAN SIR, PTT TARAFINDAN İŞLERİNE SON VERİLEREK MAĞDUR EDİLEN EMEKÇİLERİN GÜNLERDİR SÜREN HAKLI DİRENİŞLERİNE DESTEK VEREREK, OTURMA EYLEMİNDE BULUNAN İŞÇİLERİN YANLARINDA YER ALDI.

Bilindiği üzere Ptt çalışanları 2019 yılında kendi işkollarında örgütlenerek Halit Büyük liderliğinde PTT – SEN sendikasını kurarak yasal örgütlülük haklarını kullandılar ve çok kısa bir zaman da yasaların öngördüğü Türkiye barajını aşarak Toplu Sözleşme süreçlerine dahil olabilecek bir statü kazandılar.

Anayasanın 51. maddesi “Herkesin önceden izin almaksızın sendika kurabileceğini, sendikaya üye olabileceğini ve bu fiilden dolayı kimsenin suçlanamayacağını” hükmetmişse de; ne var ki PTT çalışanları bu Anayasal haklarını kullandıkları için cezalandırılmaya çalışıldı ve sudan sebeplerle onlarca ptt işçisinin işlerine son verildi.

işten atılanlar arasında PTT – SEN Genel Başkanı Halit BÜYÜK’ün de olması, iş çıkışlarının asıl sebebinin sendikal hesaplaşma olduğunu çok açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Mağdur PTT işçileri aylardır haklı bir direniş içerisine girerek yurdun çeşitli illerinde defalarca eylem yaparak, ” İşlerini, çocuklarına götürdükleri 3 ekmeği geri istiyorlar”

Bizler de, bu haklı davanın yanında safımızı almak, direnişe destek vermek ve hepsinden ziyade Anayasayı ve TCK’nun ilgili maddelerini açıkça ihlal eden işten çıkarmalara karşı tavrımızı göstermek adına, Direnişte bulunan PTT işçilerinin eylemlerinde yanlarında bulunduk.

Oturma eylemine destek veren Anadolu – İş’imizin Genel Başkanı Sinan SIR, PTT – SEN Genel Başkanı Halit BÜYÜK ile görüşerek desteklerini ifade etti ve ardından mağdur PTT Emekçilerinin oturma eylemine katılarak haklı direnişe destek verdi.

Konu ile açıklamalarda bulunan Genel Başkan Sinan Sır; “Hukuksuzluğun her türlüsüne karşıyız, karşısındayız. Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işten çıkartmaların yasaklandığı bu günlerde, içlerinde sendika üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu onlarca PTT işçinin iş akitlerinin fesh edilmesi, kabul edilemez, görmezden gelinemez bir durumdur. Bizler ANADOLU – İŞ olarak her daim mağdur emekçilerimizin ve meslektaşlarımızın yanındayız ve sürecin yakın takipçisiyiz” dedi.