Tarihçe

ANADOLU İŞ NASIL KURULDU?

Türkiye’de mevcut işçi kitlesine ilaveten, kamu’da alt işveren şirketlerine bağlı olarak çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için, 24 Aralık 2017 yılında yayımlanan 696 sayılık K.H.K. ile bu çalışanların bir kısmını kapsayacak şekilde alt işverenliğe son verilerek sürekli işçi statüsüne geçişleri yapıldı. Kamu’da görevli mevcut işçilere ek olarak yaklaşık 500 bin işçinin statülerinin değiştirilmesi ile birlikte, ülke genelinde mevcut konfederasyonların bu süreçte beklenen etkiyi gösteremedikleri, kapsam dışı kalan yaklaşık 500 bin işçi için yeterli katkıyı sunamadıkları, mevcut sistemin işçiler lehine katkı sunmaktan ziyade, artan reel enflasyon ortamında “Asgari Ücret” gibi yaşamaya dahi yetmeyecek bir ücret ile yaşamalarına gözyumulması sonrası ve işçilerin mevcut yapılara olan güvenini kaybetmesi üzerine, farklı işkollarında bağımsız olarak faaliyet gösteren yaklaşık 110 bağımsız işçi sendikası içerisinden, bu sisteme dur demek, mevcut konfederasyonlara bir alternatif olmaktan ziyade, daha farklı metotlarla işçileri örgütlemek, Anayasanın 51. maddesini taşrada uygulanabildiğini ısrarla takip etmek ve Anadolu’nun öz evlatlarına gerçek manada sahip çıkabilmek adına, 5 Sendika birleşerek, yıllarca Bağımsız olarak mücadelesini verdikleri sendikal faaliyetlerini Konfederasyon çatısı altında sürdürmek maksadıyla Anadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonunu 4 Aralık 2020 yılında fiilen kurdular.

 

Konfederasyonumuzun Kurucu Sendikaları ve Dönemin Sendika Genel Başkanları şunlardır;

Hür Belediye İş Sendikası (Sinan SIR)
Tüm Ağaç İş Sendikası (Ömer Faruk FIRAT)
Kamu Sağlık İşçileri Sendikası (İbrahim Halil DUYAR)
Tüm Gıda İş Sendikası (Hakverdi PURLU)
Tüm Metal İş Sendikası (Mehmet SOYKATIRCI)